• Novinky

      • Mikuláš u nás !

      • Od samého rána panovala na našej škole sviatočná nálada. Všetci sa tešili na vzácnu návštevu v škole - pána s bielou bradou. Síce prišiel bez snehu a bez koča, ale zato s čertom a anjelom a s plným košom dobrôt pre každú triedu. Tá si však balíčky od Mikuláša musela zaslúžiť básničkou, pesničkou... Nálada bola úžasná, kôš s dobrotami od Mikuláša ostal prázdny a Mikuláš sa s nami milo rozlúčil. Sľúbil, že sa opäť o rok vráti. A my sa tiež samozrejme tešíme na jeho návštevu.

      • Pro Educo

      • Dňa 1.12.2022 sa naši žiaci 9. ročníka zúčastnili medzinárodného veľtrhu vzdelávania Pro Educo v priestoroch Kasární Kulturpark. Žiaci získali užitočné informácie priamo od zástupcov stredných škôl

      • Opäť sme vykročili

      • Opäť sme vykročili – aby sme svetlo v lampášoch, ale i v našich srdciach - niesli do tmy, ktorá je okolo nás. Aj tento týždeň sme sa aktívne  zapojili do slávenia rorát  – čítaním pri sv. omši i nesením obetných darov. Nech je nám konanie dobra vlastné nielen v tomto adventnom čase očakávania príchodu Pána. On nenechá bez povšimnutia čo  i len  pohár vody podaný s láskou – o to viac potom náročnejšiu službu. Možno to nebude  vždy obľuba u ľudí, ale obľuba u Boha určite - a to spolu s večnou odmenou.

      • Prvenstvo si odnášajú DIEVČATÁ

      • Školské kolo geografickej olympiády (23.11.2022) v tomto školskom roku pripravil NIVAM, pozostávalo z online testu. Celkovo sa ho zúčastnilo 24 žiakov, z toho 21 patrí k úspešným riešiteľom.

       Prvé miesta v každej kategórii si odniesli:

       Linda B. - V.C (kategória G)

       Kamila L. - VII.B (kategória F)

       Jana K. - IX.B (kategória E) 


       Podrobnejšie výsledky nájdete vo výsledkovej listine
       Súťažiacim ďakujeme za účasť a postupujúcim blahoželáme ! 

      • EKO PROJEKT ČINA

      • Dnes sa naši šikovní Drabkáči zúčastnili na výstave EKO PROJEKT ČINA - Namaľujme krasny čistý svet. Budúci rok nás čaká vyhodnotenie v Pekingu. 

      • Dentálna hygiena

      • Študentka dentálnej hygieny Katka Boldižárová  hravou formou ukázala žiakom 1. a 2. ročníka ako  správne čistiť zúbky, či  ktorá kefka je pre  nich vhodná. Taktiež sme sa dozvedeli o potravinách, ktoré zúbkom škodia a o tých, ktoré sú naopak prospešné. Naučili  sme sa pomenovať jednotlivé časti ústnej dutiny a úsmevy na tvárach detí svedčia o úspešnej akcii.

      • Pingpongový turnaj

      • Dňa 29.11.2022 sa žiaci 7.B spolu s rodičmi zúčastnili pinpongoveho turnaja o Vianočnú ružu. Aj keď všetci čo sa zúčastnili turnaja boli víťazí,predsa máme najlepší tím a to  Lukáško Kysucký s mamičkou. Ďakujem za príjemné strávený večer.

      • Rorátne sväté omše

      • Advent je čas modlitieb, pokánia, intenzívnejšieho čítania Písma svätého, veriaci častejšie pristupujú k sviatostiam. Je to zároveň aj čas radosti a nádeje. V tomto období si kresťania pripomínajú nielen udalosti spred vyše 2000 rokov, keď ľudia očakávali narodenie Pána, ako ho predpovedali proroci, ale i Pánov nový príchod na konci vekov.

       Dôležitá je príprava – s ktorou sme na našej škole začali. Jej súčasťou je VEĽKÁ ADVENTNÁ SÚŤAŽ -  zhotovenie adventného venca, projekt o advente,  konanie dobra, príprava k sviatostiam.

       Viacerí rodičia i deti prijali ponuku rorátnych svätých omší, ktoré sú v našej farnosti tri po sebe idúce pondelky. S lampášmi sme za tmy šli do kostola, aktívne sa jej zúčastnili , naraňajkovali sme sa  a načas prišli do školy.

       Pozývame ďalších záujemcov, ktorí sa neboja tmy a chcú s radosťou kráčať v ústrety Pánovi.

      • BURATINO ALEBO ZLATÝ KĽÚČIK

      • 18. novembra sa uskutočnila vernisáž výstavy, ktorú každý rok organizuje SCVČ Buratino v spolupráci s našou základnou školou. Do výtvarnej súťaže prišlo 277 krásnych obrázkov od detí z 25 základných a stredných škôl. Tešíme sa o rok.

      • Rodina hra bowling

      • Žiaci 4.C triedy a ich rodičia sa zúčastnili krásneho podujatia s názvom RODINA HRÁ BOWLING. Bolo to krásnych 120 minút, ktoré sme strávili spolu na bowlingovej dráhe.

      • ZÁŽITKOVÝ ŠPORTOVÝ DEŇ

      • Pre žiakov krúžku ŠPORTOVÉ HRY 2 sme pripravili ZÁŽITKOVÝ ŠPORTOVÝ DEŇ. V rámci dňa sme navštívili extraligový florbalový zápas – košické derby medzi ATU Košice – Florko Košice. Po zápase sme sa občerstvili McDonalde. Bol to naozaj krásny deň.

      • Tolerancia

      • Medzinárodný deň tolerancie si 16.novembra pripomenuli aj naši žiaci na 2.stupni. Cieľom bolo pripomenúť ostatným, že napriek tomu, že každý z nás je odlišný, má byť tolerovaný, akceptovaný a rešpektovaný. Tieto myšlienky viedli žiakov zo Žiackeho parlamentu k tomu, aby spolu pripravili nástenku venovanú téme Tolerancia, kam mohli žiaci jeden druhému písať odkazy. Túto možnosť využili žiaci 2.stupňa a spolu s pani učiteľkou na hodinách etickej výchovy chodili k nástenke písať odkazy.

      • Vitamínový deň 1 - ovocie

      • Jeseň je náročný mesiac pre náš imunitný systém. Ako sa posilniť našu imunitu ? – dopriať telu čím viac vitamínov. Práve preto žiaci 4.C triedy zorganizovali - VITAMÍNOVÝ DEŇ. Každý žiak priniesol ovocie a zeleninu, ktorú potom spoločne konzumovali počas všetkých prestávok.

      • Ibobor

      • Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do celoslovenskej informatickej súťaže iBOBOR.

       Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže je usilovný, inteligentný a čulý bobor. 

       Najúspešnejšími žiakmi  sa stali: Ema T. (2.A); Ela L. (3.A), Soňa Č. (6.A); Jonáš P. (7.C), Bruno P. (8.A); Andrej R. (8.B) a Matej B. (9.B).   

      • Čína - ríša za Veľkým múrom

      • Viete, ktorá krajina má v súčasnosti najviac mrakodrapov, ktorý štát má najviac obyvateľov, ktorá púšť je prezývaná Púšť smrti? Viete, kto stojí za vynálezom papiera, kompasu, či zubnej kefky? Ako vyzerá rituál pitia čaju, či vyučovacie predmety v Číne? Naši šiestaci vďaka multimediálnemu predstaveniu z cyklu celoštátneho vzdelávacieho projektu SVET OKOLO NÁS už vedia. Odhalili dokonca aj medzipredmetové vzťahy, zapojili sa do diskusie.

      • Môj literárny príbeh čaká na Tvoje prečítanie

      • Tak znela téma 13. ročníka medzinárodného projektu Záložka do knihy spája školy, do ktorého sme sa zapojili už po druhýkrát.  Tentokrát sa nám spolu na prvom a druhom stupni podarilo vytvoriť až 110 záložiek rôznych formátov s použitím rôznych výtvarných techník, čo znamená, že na Drabke naozaj čítame radi a sme aj tvoriví! Cieľom česko-slovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Vyrobené záložky sme spolu s drobnými darčekmi zaslali našej partnerskej škole, ZŠ Úvaly (blízko pri Prahe). Drabkáči im jednoznačne odporúčajú ktorýkoľvek diel zo série rokfortského čarodejníka alebo ktorýkoľvek diel zo série Smradi.