• Organizácia školského roka

    • 2022/2023

    • Školský rok začína 1. septembra 2022

     Školské vyučovanie začína 5. septembra 2022 (pondelok) 

     Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka končí 31. januára 2023 

     Školské vyučovanie v druhom polroku začína 1. februára 2023 /streda/ a končí 30. júna 2023 /piatok/

     Testovanie žiakov 5.ročníka: 17. máj 2023 (streda)

     Testovanie žiakov 9. ročníka: 22. marec 2023 (streda)

      

     Prázdniny pre školský rok 2022/2023

      Prázdniny 

        Posledný deň

      vyučovania pred 

           začiatkom

            prázdnin      

      

         Termín prázdnin

                                    

                       Začiatok

                   vyučovania po

                     prázdninách

      jesenné

      27. október 2022

     (štvrtok)

      28. október -

     31. október 2022 

     2. november 2022

     (streda) 

      vianočné

      22. december 2022

     (štvrtok)

     23. december 2022 -

     7. január 2023

     9. január 2023

     (pondelok)

              jarné         

       

     Košický,

     Prešovský kraj

     3. marec 2023

     (piatok)

        06. marec -

     10. marec 2023

      13. marec 2023

     (pondelok)

      veľkonočné

      05. apríl 2023

     (streda)

     06. apríl - 11. apríl 2023

     12. apríl 2023

     (streda)

      letné

      30. jún 2023

     (piatok)

      1. júl - 31. august 2023

      4. september 2023

     (pondelok)