• Denný režim

    • Organizácia ŠKD

     Ranná činnosť 06:00 - 07:45
     Odchod žiakov na vyučovanie 07:45
     Činnosť v ŠKD Po 4. vyuč. hodine Po 5. vyuč. hodine
     Odchod žiakov do ŠKD 11:40 12:35
     Obed 11:50 - 12:20 12:45 - 13:10
     Oddychová činnosť 12:20 - 13:00 13:10 - 13:30
     Záujmová činnosť 13:00 - 14:00 13:30 - 14:10
     Rekreačná činnosť 14:00 - 15:00 14:10 - 15:00 
     Olovrant  15:00 - 15:10 15:00 - 15:10
     Príprava na vyučovanie 15:10 - 16:00 15:10 - 16:00
     Dlhá služba 16:00 - 17:00 16:00 - 17: 00