• Triedy

   • Zoznam tried


    • 2.A
    • 2.ATriedny učiteľ Gabriela Knapová
    • 2.B
    • 2.BTriedny učiteľ Jana Prokopová
    • 2.C
    • 2.CTriedny učiteľ Viera Ondrejkovičová
    • 3.A
    • 3.ATriedny učiteľ Zuzana Pakandlová
    • 3.B
    • 3.BTriedny učiteľ Viola Burianková
    • 3.C
    • 3.CTriedny učiteľ Monika Hudáková
    • 4.A
    • 4.ATriedny učiteľ Stela Lexmanová
    • 4.B
    • 4.BTriedny učiteľ Ľudmila Sukubová
    • 4.C
    • 4.CTriedny učiteľ Ľudmila Vargová
    • 5.A
    • 5.ATriedny učiteľ Gyöngyi Vozárová
    • 5.B
    • 5.BTriedny učiteľ Pavel Vámos
    • 6.A
    • 6.ATriedny učiteľ Silvia Štefančiková
    • 6.B
    • 6.BTriedny učiteľ Renáta Baníková
    • 6.C
    • 6.CTriedny učiteľ Zuzana Guzová
    • 7.A
    • 7.ATriedny učiteľ Mária Šafaříková
    • 7.B
    • 7.BTriedny učiteľ Eva Ivanová
    • 8.A
    • 8.ATriedny učiteľ Katarína Benková
    • 8.B
    • 8.BTriedny učiteľ Katarína Benková
    • 9.A
    • 9.ATriedny učiteľ Milan Henkrich
    • 1.A
    • 1.A
    • 1.B
    • 1.B
    • 5.C
    • 5.C