• Triedy

   • Zoznam tried


    • 1.A
    • 1.ATriedny učiteľ Stela Lexmanová
    • 1.B
    • 1.BTriedny učiteľ Petra Piok
    • 1.C
    • 1.CTriedny učiteľ Ľudmila Straková
    • 2.A
    • 2.ATriedny učiteľ Monika Hudáková
    • 2.B
    • 2.BTriedny učiteľ Sofia Boritášová
    • 3.A
    • 3.ATriedny učiteľ Ľudmila Sukubová
    • 3.B
    • 3.BTriedny učiteľ Jana Prokopová
    • 3.C
    • 3.CTriedny učiteľ Gabriela Dolhá
    • 4.A
    • 4.ATriedny učiteľ Lucia Antalová
    • 4.B
    • 4.BTriedny učiteľ Viola Burianková
    • 4.C
    • 4.CTriedny učiteľ Pavel Vámos
    • 5.A
    • 5.ATriedny učiteľ Miroslava Bodnárová
    • 5.B
    • 5.BTriedny učiteľ Milan Henkrich
    • 5.C
    • 5.CTriedny učiteľ Slávka Rešová
    • 6.A
    • 6.ATriedny učiteľ Jana Nováková
    • 6.B
    • 6.BTriedny učiteľ František Bednár
    • 6.C
    • 6.CTriedny učiteľ Kristián Weiss
    • 7.A
    • 7.ATriedny učiteľ Silvia Štefančiková
    • 7.B
    • 7.BTriedny učiteľ Renáta Baníková
    • 7.C
    • 7.CTriedny učiteľ Zuzana Guzová
    • 8.A
    • 8.ATriedny učiteľ Mária Šafaříková
    • 8.B
    • 8.BTriedny učiteľ Eva Ivanová
    • 9.A
    • 9.ATriedny učiteľ Martina Janovová
    • 9.B
    • 9.BTriedny učiteľ Katarína Benková