• Úspechy a ocenenia

   • Školský rok
   • Oblasť
   • Kolo
   • Vyhľadať
   • 2018/2019

   • Regionálne kolo

     • Némethová

     • 1.miesto
     • Hroncoart · Regionálne kolo · 2018/2019
     • Pyszková

     • 1.miesto
     • Hroncoart · Regionálne kolo · 2018/2019
     • Dobošová

     • 2.miesto
     • Hroncoart · Regionálne kolo · 2018/2019
     • Tomášová

     • 2.miesto
     • Hroncoart · Regionálne kolo · 2018/2019
     • Varga

     • 3.miesto
     • Hroncoart · Regionálne kolo · 2018/2019
     • 1.miesto

     • Kimáková
     • Hroncoart - literárna súťaž · Regionálne kolo · 2018/2019
     • 2.miesto

     • Červeňáková
     • Hroncoart - literárna súťaž · Regionálne kolo · 2018/2019
     • 2.miesto

     • Németh
     • Hroncoart - literárna súťaž · Regionálne kolo · 2018/2019
     • 2.miesto

     • Kuchár
     • Hroncoart - literárna súťaž · Regionálne kolo · 2018/2019
     • 3.miesto

     • Benko
     • Hroncoart - literárna súťaž · Regionálne kolo · 2018/2019
     • 3.miesto

     • Bratko
     • Hroncoart - literárna súťaž · Regionálne kolo · 2018/2019
     • 3.miesto

     • Beerová
     • Hroncoart - literárna súťaž · Regionálne kolo · 2018/2019
   • Medzinárodné kolo

     • Plichtová

     • 2.miesto
     • Projekt Explore Competition 2019 · Medzinárodné kolo · 2018/2019
     • Škvareková

     • 2.miesto
     • Projekt Explore Competition 2019 · Medzinárodné kolo · 2018/2019
   • Celoštátne kolo

     • Sekela

     • 1.miesto
     • Ruský film v škole · Celoštátne kolo · 2018/2019
     • Čarnogurská

     • 1.miesto
     • Ruské slovo 2019 · Celoštátne kolo · 2018/2019
     • Šulek

     • 3.miesto
     • Ruské slovo 2019 · Celoštátne kolo · 2018/2019
     • Beerová

     • 1.miesto
     • Literárne Košice Jana Štiavnického · Celoštátne kolo · 2018/2019
     • Sekela

     • 3.miesto
     • Literárne Košice Jana Štiavnického · Celoštátne kolo · 2018/2019
   • Krajské kolo

     • Lehetová

     • 1.miesto
     • Ruské slovo 2019 · Krajské kolo · 2018/2019