• Rada školy

   • Základné informácie:
    Názov: Základná škola Drábova 3, Košice
    Sídlo: Drábova 3, 040 23 Košice
    IČO: 35542641

    Rada školy:

    P.č. Titul, meno, priezvisko Poznámka
    1. Mgr. Stela Lexmanová Predsedníčka rady školy
    2. Mgr. Ľudmila Vargová Členka rady školy
    3.  Irena Kostrejová Členka rady školy
    4. Ing. Roman Matoušek Člen rady školy
    5. Ing. Marek Pahuli Člen rady školy
    6. Mgr. František Cmorej Člen rady školy
    7. Ing. Henrich Cmarík Člen rady školy
    8. Ing. Alžbeta Kelbelová Členka rady školy
    9. Marián Koszoru Člen rady školy
    10. Ing. Róbert Grega Člen rady školy
    11. Mgr. Marián Švekuš Člen rady školy