• Prihláška na stravovanie

    • Informácie k prihláseniu na stravovanie v šk.r.2022/2023

    • ​​​​​Prosíme rodičov, aby vyplnili prihlášku na stravovanie dieťaťa v šk.roku 2022/2023.

     • Čitateľne vyplnili a doručili do školy 05.09.2022.

      Je potrebný podpis oboch  zákonných zástupcov, v odôvodnených prípadoch podpis jedného.
       
      Prihlásiť dieťa na obed  je možné už od 6.9.2022.
       
      Na prihlášku uvádzate triedu, ktorú navštevuje v škol.roku 2022/2023.
       
      Ak sa dieťa nebude stravovať, poprosíme o vyplnenie prihlášky nasledovne: Uviesť v prihláške len meno, priezvisko a napísať  -  NEMÁM ZÁUJEM O STRAVU.
       
      Vyplnenú prihlášku odovzdáte triednej učiteľke.
       
      Ďakujeme.
       
      Prihláška na stravovanie: