• Školský časopis

   • Časopis Lampáš

   • Náš školský časopis vznikol v školskom roku 1996/1997. Jeho prvé číslo slávnostne vyšlo 18. decembra 1996. Už o dva roky získal Čestné uznanie v celoslovenskej súťaži  základných a stredných škôl. V školskom roku 2001/2002 dokonca 3. miesto. Tieto ocenenia boli výraznou vzpruhou pre celú redakčnú radu. Cenu prevzala 17. 10. 2001 v Žiline pani učiteľka Mgr. Ľ. Bandová, ktorá stála pri zrode Lampáša. V roku 2011/2012 sme prihlásili časopis do súťaže žiackych časopisov O skleneného motýľa, ktorú organizoval Žiacky parlament mesta Košice. Lampáš získal čestné uznanie za účasť.

    V školskom roku 2015/2016 sme prihlásili časopis do súťaže košických žiackych časopisov O skleneného centruška, ktorú organizoval Žiacky parlament mesta Košice a podarilo sa nám získať fantastické druhé miesto.

    V školskom roku 2016/2017 v súťaži školských časopisov Košického kraja- Perohryz získal Lampáš, resp. jeho redakcia čestné uznanie.

    Od septembra 2017 nájdete v našej školskej knižnici oddelenie, ktoré je celé venované nášmu školskému časopisu Lampáš!

    Okrem jednotlivých chronologicky zoradených vydaní; tam nájdete aj ocenenia, ktoré sa nám podarilo za časopis získať; môžete sa vrátiť k obľúbeným rubrikám; nostalgicky zaspomínať, čo všetko sa udialo; či len porovnať zmenu grafiky formátu a podobne.

    V školskom roku tvorí redakčnú radu 5 interných redaktorov:

    Šéfredaktor: Anna  K.       

    Redaktori: Emma P., Sofia Š., Michal H.,

    Nezabúdajte, že dvere redakcie sú otvorené pre každého, kt. má chuť akokoľvek prispieť! Všetky námety a podnety môžete adresovať aj na drabova.lampas@gmail.com

    Lampáš, ako neoddeliteľná súčasť školy aktuálne vychádza dvakrát do roka  a neustále sa tešíme z každého nového čitateľa :)

    p. uč. Mgr. Ľudmila Vargová

    ludmilav87@gmail.com

    p. uč. Mgr. Petra Faith Tobiášová

    zsdrabova.tobiasova@gmail.com

    p. uč. PaedDr. Ján Gáll                                    

    @ jan.gall@yahoo.com

     

     

    Školské časopisy: 

    Lampas_2019_1.pdf