• Ochrana osobných údajov

    • Základná škola Drábova, Košice, Drábova 3, 040 23 Košice, IČO: 35 542 641

     kontaktné údaje: 055/643 76 01, zsdrabova@zsdrabova.skwww.zsdrabova.sk

     ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

     ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

     v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

     Dokumenty na stiahnutie: 

     Zásady ochrany osobných údajov