• Projekty

      • Dlhodobé projekty ( nad 2 roky)

         

        Názov projektu Vyhľasovateľ Obdobie Názov projektu Vyhlasovateľ Obdobie
        Národný projekt Komplexný poradensky systm prevencie a ovplyvňovanie sociálno patologických javov v školskom prostredí  Implementový v rámci operačného programu Vzdelávania, realizuje VÚ detskej psychológie a patopsychológie v BA 2013 - 2023 Zdravá škola / škola podporujúca zdravie Mesto Košice od 2006
        Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania NÚCEUM 2013 Zelená škola    
        Záhrada, ktorá učí  Fond zdravia mesta Košice 2018      

         

         

        1. Národný  projekt:  Komplexný  poradenský  systém  prevencie  a ovplyvňovania  sociálno  patologických javov s školskom prostredí / ITMS: 26130230025 v ktorom poskytovateľ: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie umožní škole účasť na projekte, zabezpečí bezplatné zaškolenie výchovného poradcu, zabezpečí škole prostredníctvom dodávateľa dodanie tovaru. Povinnosťou školy je riadiť sa pokynmi poskytovateľa, umožniť výchovnému poradcovi realizovať činnosť súvisiacu s cieľmi národného projektu, dodržiavať dohodnutý harmonogram využívania edukačných balíčkov.
        2. Záhrada, ktorá učí: Naša základná škola, je novou školou v programe Zelená škola. Máme ľudí,priestor, z čoho vyplýva krásna rovnica: ŽIACI + UČITELIA + PRIESTOR = ZÁHRADA, KTORÁ UČÍ. V úvode by bola záhrada zameraná predovšetkým na 1. stupeň ZŠ, pretože práve tí najmenší sú paradoxne najväčšími motivátormi. Škola bola doteraz zameraná jednostranne na šport (basketbal, hokej),kde dosahuje vynikajúce výsledky. S príchodom nových mladých učiteľov, ktorí sú akční práve v tejto oblasti, nastal čas vytvoriť žiakom podmienky aj pre zdravé životné prostredie, ktoré si môžu tvoriť oni sami – svojimi vlastnými rukami. Naši „druhostupňoví“ žiaci sa venujú predovšetkým hokeju i basketbalu, a práve preto by sme chceli tému ZDRAVIE prepojiť s témou ŠPORT + ENVIROMENT+ZDRAVIE. Vieme, že žiaci budú aj naďalej zameraní na hokej, ale máme túžbu, aby im škola poskytla zdravé podmienky, aby ich motivovala žiť v zdravom prostredí práve prostredníctvom záhrady, ktorej súčasťou budú práve oni. V súčasnosti prebieha trend zameraný na projektové vyučovanie. Práve záhrada je dokonalou formou kde sa môže prepojiť teória s realitou. Prebrané učivo (a naozaj nezáleží na predmete) môžeme vnímať prostredníctvom všetkých zmyslov. Fantázií sa medze nekladú – od hudobnej a výtvarnej výchovy, cez matematiku, finančnú gramotnosť (veď celý projekt bude nielen potrebné „nakresliť“, ale tiež naprojektovať, ale aj finančne pripraviť), až po cudzie jazyky, biológiu/prvouku samozrejme nevynímajúc. V škole máme veľa krúžkov a budúcnosti plánujeme otvoriť špecifický krúžok, ktorý sa bude plne venovať len záhradkárčeniu. Veríme, že sa nám podarí osloviť rodičov, starých rodičov, susedov a známych, aby sa práve v našej záhrade inšpirovali a možno sa začali aj oni zaujímať o svoje políčka pred blokmi na sídlisku. Plánujeme pripraviť rôzne workshopy pre „ľudí z vonku“ (mimo školského prostredia. Môžeme ponúknuť naše (budúce) nápady/inšpirácie a skúsenosť - prepojiť generácie je krásnou myšlienkou.