• Vedenie školy

    • Riaditeľka školy                  Ing. Mgr. Annamária Kmiťová

                                                                            zsdrabova@zsdrabova.sk

                                                          +421-55-644-36-39

     Zástupkyňa RŠ                         Ing. Katarína Vilimová   

                                                         zastupkyna@zsdrabova.sk

     Zástupca RŠ                             PaedDr. Ján Gáll

                                                         jan.gall@zsdrabova.sk