• Konzultačné dni učiteľov

    • Vážení rodičia, milí žiaci, od 20.09.2021 sú vám k dispozícii od 14:00 do 15:30 vyučujúci aj počas konzultačných dní. Tieto konzultácie môžete využívať na doučovanie, pomoc, prípravu na súťaže, riešenie výchovno-vzdelávacích výsledkov, problémov v škole a iné. Na konzultačný deň je potrebné prihlásiť sa vopred u jednotlivých vyučujúcich prostredníctvom EduPage. 

     PONDELOK UTOROK STREDA   ŠTVRTOK PIATOK  
     Guzová Baníková Burianková Antalová Kralik
     Lexmanová Bodnárová Sukubová P. Benková  
     Nováková Boritášová Schererová Faith Tobiášová  
     Piok Dolhá Svoreňová Hudáková  
     Straková Henkrich   Ivanová  
     Šišková Janovová   Prokopová  
     Weiss Rešová   Sukubová Ľ.  
     Červeňáková - asistentka Štefančíková   Šafaříková  
     Strápková - asistentka     Vámos  
           Bernáthová - asistentka  
           Ficzeriová - asistentka  
           Halecká - asistentka  
           Pavelová - asistentka  
           Rudová - asistentka  
              
     Gáll - ZRŠ     Vilimová - ZRŠ