• Základné informácie

    • Základné informácie

    • Vážení rodičia našich budúcich prvákov, srdečne vás pozývam na zápis žiakov do prvého ročníka, ktorý sa uskutoční v dňoch 1.4.2022 a 2.4.2022. Aby ste vaše dieťa zapísali do prvého ročníka správne, postupujte nasledovne:

     1. do prvého ročníka môžu byť zapísané deti, ktoré sa narodili od 1.9.2015 do 31.8.2016
     2. každé dieťa môže byť zapísané len na jednu základnú školu
     3. ak spĺňate predchádzajúce body, kliknite na ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU ktorú môžete vypísať v pohodlí domova
     4. ak prihlášku odošlete, na váš mail vám príde potvrdenie o doručení. Vďaka tomu budeme informovaní, že vaše dieťa nastúpi na našu školu
     5. v piatok 1.4.2022 od 14:00 do 18:00 a v sobotu od 2.4.2022 od 8:00 do 12:00 sa uskutoční zápis v budove našej školy, na ktorom vaše prihlášky podpíšete. Počkajú vás vytlačené u nás v škole. 
     6. je potrebné, aby sa zápisu v škole zúčastnili obaja zákonní zástupcovia žiaka
     7. pri podpisovaní je potrebné, aby zákonný zástupca predložil svoj občiansky preukazrodný list dieťaťa SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
     8. ak sa nemôžu zápisu zúčastniť obaja zákonní zástupcovia, je potrebné priniesť vytlačené a podpísané SPLNOMOCNENIE 
     9. zapísať je potrebné aj deti, ktorým bol v roku 2021/2022 udelený odklad
     10. zapisujú sa aj deti, u ktorých je predpoklad na odklad školskej dochádzky
     11. v prílohe nižšie nájdete aj ZOZNAM POMÔCOK PRE PRVÁKA, ktorý vám pomôže s prípravou dieťaťa do školy

      

     Tešíme sa na stretnutie :)

            

     Zoznam pomôcok pre prváka.pdf

     Splnomocnenie druhého zákonného zástupcu.pdf

     Súhlas so spracovaním osobných údajov.pdf