• Komparo

     • KOMPARO je systém periodickej, nezávislej, externej eva­luá­cie škôl. Ide o testovanie vedomostí žiakov v pravidelných časových intervaloch. 

      Hodnotenie vzdelávacích výsledkov  nerobí škola sama, ale uskutočňuje ho externý subjekt (organizátor projektu). 

      Organizátori dodávajú školám bohaté súbory dát (štatistiky, tabuľky, grafy…), z ktorých môžu vedenie školy a učitelia vyčítať veľa o tom, ako sa im darí napĺňať svoje ciele a svoje hlavné poslanie. 

                                             KOMPARO – Exam