• Projekty

     • Názov projektu: Komunitná študovňa v Drabke

      "Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Karpatskej nadácie."

       

      Programové obdobie: 6/2022 – 12/2022

      Typ projektu: Grantový program

      Poskytovateľ: Karpatská nadácia

      Poskytnutý grant: 2600 eur

      Koordinácia projektu: Mgr. Mária Baltesová

      Primárnym cieľom projektu je pomôcť našim žiakom z Ukrajiny v oblasti vzdelávania. Medzi najprínosnejšie aktivity projektu zaradzujeme zriadenie komunitnej miestnosti- študovne, v ktorej sa budú stretávať nielen žiaci z Ukrajiny so svojimi spolužiakmi, ale aj rodičia týchto žiakov s cieľom urýchlenia procesu adaptácie, vytvorenia vhodných podmienok pre zdravý psychický vývin, ktorý je momentálne veľmi hraničný. Sekundárnym cieľom je zabezpečenie podpory pre tvorbu inkluzívnej klímy a kultúry školy aj vo voľnočasových aktivitách, ako aj rozvíjanie inkluzívnej praxe v miestnej komunite.

       

      Cieľové skupiny:

      Primárnou cieľovou skupinou sú žiaci našej školy pôvodom z Ukrajiny, ktorí k nám nastúpili v priebehu školského roka počas mimoriadnej situácie. Sekundárnou cieľovou skupinou sú rodičia týchto žiakov.

       

      Aktivity projektu:

      Medzi hlavné aktivity projektu patria- spoločenské hry v komunitnej študovni, inkluzívne čítanie, komunitné stretnutie s rodičmi.

       

      Rozpočet projektu:

      Komunitné stretnutie : 100,00 €

      Knihy pre deti : 500,00 €

      Materiálne vybavenie komunitnej študovne (nábytok, polepy, sedacie taburety) : 2000,00 €