• Projekty

     • Ekozóna a senzorický chodník v Drabke

     • Názov projektu: Ekozóna a senzorický chodník v Drabke

      Poskytovateľ: Fond zdravia mesta Košice, neinvestičný fond 

                                 Grantový program na rok 2021

      Téma č.2: "ZDRAVÉ PROSTREDIE NA ŠKOLÁCH"

      Výška podpory v EUR z grantu : 1 500 eur

      Spoluúčasť zriaďovateľa 10% : 150 eur

      Koordinácia projektu: Bc. Renáta Zambová

      Primárnym cieľom projektu bolo vytvoriť zdravé prostredie na našej škole prostredníctvom ekozóny, ktorá predstavuje základný pilier pri ochrane a tvorbe životného prostredia, najmä obytného a rekreačného prostredia. V ekozóne sme spoločne so žiakmi vysadili rozličné druhy rastlín, a taktiež sme upevnili niekoľko domčekov pre hmyz. Život v prírode a v súlade s prírodou totiž dodáva človeku energiu a chuť do ďalšej činnosti. Novovzniknutú ekozónu budeme aktívne využívať počas popoludňajšej činnosti školského klubu detí, a za priaznivého počasia počas vyučovacích hodín biológie.

      Do ekozóny sme umiestnili aj senzorický chodník,  priestor, kde môžu žiaci naše školy pravidelne stimulovať taktilné oblasti ľudského tela nevyhnutné pre zdravý telesný rozvoj osobnosti.