• Projekty

     • Čítame radi

     • Názov projektu: Čítame radi 2

      Programové obdobie: 2020/2021

      Typ projektu: Rozvojový projekt

      Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

      Príjemca: Základná škola Drábova 3, Košice, so sídlom: Drábova 3, 040 23 Košice

      Poskytnutý grant: 800 eur

      Koordinácia projektu- Mgr.Mária Baltesová, Mgr. Ľudmila Vargová, Bc. Renáta Zambová

      Cieľ projektu: Cieľom projektu je, aby deti čítali rady a mali atraktívnu a veku primeranú literatúru.

      Informácie o projekte:

      10. decembra 2020 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlasilo výzvu pre základné  školy na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi“, pričom jedna škola mohla získať max. 800 eur.

      11.decembra 2020 sme na túto výzvu promptne reagovali, a odoslali sme žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt "Čítame radi", v maximálnej možnej výške podpory.

      Projekt bol úspešný, a naša škola si tak v najbližších týždňoch rozšíri knižný fond mnohými zaujímavými titulmi, na ktorých výbere participovali nielen pedagógovia, ale aj samotní žiaci.

       

      Plán aktivít na podporu čitateľskej gramotnosti v roku 2021

                        Názov aktivity

      Popis aktivity

      Čitateľský kútik                                       

      Vybudovanie čitateľského kútika v spoločných priestoroch školy pre všetkých žiakoch a zamestnancov

      Hádaj, z akej som knihy

       

      Prezentácia prečítanej knihy znázornená formou dramatizácie hlavnej postavy- žiaci hádajú kto je hlavná postava a z akej je knihy

      Beseda s Danielom Hevierom

       

      Beseda o knihách napísaných Danielom Hevierom, proces tvorby kníh, inšpirácie autora a pod.

      Inkluzívne čítanie

       

      Skupinové čítanie žiakov v priestoroch čaviarničky s témou inklúzia, a následná diskusia žiakov s učiteľom (školskou špeciálnou pedagogičkou) o prečítanom texte so zameraním na scitlivovanie žiakov, poukázanie prijatia inakosti, výnimočností všetkých ľudí.